En les últimes anàlisis d’aigua de la població de Camallera s’han detectat uns nivells de nitrats superiors als 50mg/l que és el límit recomanat.     La ingesta habitual de quantitats elevades de nitrats pot reduir la