Queda prohibida la reproducció de qualsevol contingut d’aquest web sense el consentiment del seu autor.

Tots els drets estan reservats.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • El titular del web no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest web.
  • El titular del web no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir.
  • El titular del web donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.
  • L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i, per tant, autoritza el titular del web a incorporar les dades que facilita voluntàriament per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
  • L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal al titular del web, queda avisat que podrà exercir davant del titular del web dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud a [email protected]

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

 

© CapCreus OnLine
[email protected]